Skip to main content

Axudas Plan de Emprego Local da Deputación de A Coruña

Resolución nº2021/1063 da Deputación da Coruña, publicada nos BOP nº37 do 25.02.2021, e nº46 do 10.03.2021.

Obxecto:

Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través de dúas liñas:

  • Liña 2.1 PEL Emprende Investimento, para o apoio ao investimento en bens inventariables.
  • Liña 2.7 PEL Autonóm@as, para o financiamento das cotas sociais das persoas autónomas.

Contías:

PEL Emprende Investimento: ata un máximo do 70% do investimento realizado, cunha inversión mínima de 3.500 € e unha máxima de 25.000 €.

PEL Autónom@as: ata 200 € da cota de autónomos durante doce meses.

Procedemento:

Concorrencia competitiva segundo os criterios de valoración das bases.

Solicitudes e prazo:

Telemáticamente, a través da plataforma SUBTeL. O prazo de solicitudes será do 11 de marzo de 2021 ata as 14:00 h do día 15 de abril de 2021.

Enlace bases BOP e publicación convocatoria