Skip to main content

Listaxe dos solicitantes de axudas ao estudo-liña 1- comedor escolar – curso 2018-2019 que deben subsanar

En aplicación das bases reguladoras para a concesión de axudas ao estudo, aprobadas o 28 de marzo de 2018 polo Pleno da Corporación e publicadas no BOP do 10 de abril de 2018, procédese á publicación da listaxe de solicitantes que deben subsanar a documentación presentada para a xustificación.

O prazo para a entrega da documentación é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da listaxe.

No caso de que a subsanación non se produza, terase por desistida a solicitude, arquivándose previa resolución que se ditará nos termos estipulados na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común.

Data límite para a subsanación: 5 de setembro de 2019