Skip to main content

Medidas en materia de contratación diante da declaración de alarma

O documento adxunto expón a instrucción da alaldía sobre as medidas en materia de contratación a adoptar no Concello de Arteixo diantge da situación de alarma creada polo COVID-19. 

Tamén adxúntase o modelo de solicitude para a suspensión da execución do contrato