Skip to main content

Anuncio da data de realización das probas piscotécnicas do proceso selectivo de dúas prazas policía local

Anuncio da data de realización da proba individual das probas psicotécnicas do proceso de selección, por procedemento de oposición libre, para provisión en propiedade de duas prazas do posto de Policia Local do Concello de Arteixo.


O Tribunal cualificador do referido proceso selectivo, acordou facer público o seguinte anuncio,

ANUNCIO

Realizadas parte das probas psicotécnicas, procede a realización da parte individual, segundo o previsto
na Base Sétima, apartado A.3.2., para o que se convocan ós aspirantes que se relacionan no horario
indicado para o vindeiro 7 de maio de 2018, no Salón de Plenos da Casa Consistorial do Concello de
Arteixo, quedando autoconvocados os membros do Tribunal cualificador, xunto co persoal especialista na
materia, o mesmo día ás 09:00 horas.

Documentos: